top of page

grau Professional

Interpretació, llenguatge i moviment

Primer cicle de Grau Professional

Els estudis de Grau Professional de Música són ensenyaments reglats a Catalunya que comencen després de l'Nivell Elemental. Cal superar una prova d'accés específica que es porta a terme en el mateix centre. Desenvolupar un coneixement més profund de la interpretació instrumental i de el llenguatge musical a través del desenvolupament auditiu, l'anàlisi musical i el moviment expressiu així com la interpretació instrumental en grup és la finalitat principal d'aquesta etapa. Ho faran llegint i interpretant obres, desxifrant propostes melòdiques i rítmiques, establint així els vincles entre la formació musical i la interpretació instrumental. Dedicació horària: de 4 a 6 hores setmanals.

Especialitat: Piano, guitarra elèctrica, guitarra acústica, baix, cant, bateria i percussió.

+45 minuts d'instrument

Preu: 130 €

bottom of page