Escola de Música i Rítmica 

Centre de formació permanent i pedagogia