top of page
Curs estiu internacional rítmica dalcroze Barcelona_edited.jpg

Certificat
a Rítmica
J-Dalcroze 

2024 -25  

Formació del Professorat
IJD_ge-suisse_-violet9.png

Programa

Aquest curs us permet conèixer les bases de la metodologia musical ideada per Émile Jaques-Dalcroze; l'aprenentatge musical a través del moviment. Conèixer i aprendre la metodologia J-Dalcroze ens dóna l'oportunitat de posar en pràctica una manera d'educar creativa, flexible i artística vàlida tant per a l'aprenentatge de la música com de les arts escèniques. 

L'observació, l'adaptació i la creativitat són competències que es fan imprescindibles al mestre i que es treballen al llarg de la formació ja que en potencien les qualitats artístiques i educatives. Així doncs, la didàctica de la rítmica, la improvisació instrumental i vocal, la tècnica i l'expressió corporal, el repertori, la rítmica, la didàctica del llenguatge, l'elaboració de projectes artístics i educatius, els seminaris que introdueixen la psicologia i la recerca educativa fonamenten aquests estudis que incideixen tant en la formació pedagògica del mestre com en la formació musical i artística.

Més de 100 anys avalen aquesta metodologia que, gràcies als avenços en investigació educativa, avui és vigent i de plena actualitat.

Metodologia

Educació Presencial 

Crèdits / hores

231 hores (23 crèdits)

*Formació en tràmit de reconeixement pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a Formació Permanent del Professorat.

 

Durada

La formació queda repartida en dos nivells, que es complementen amb un curs d'estiu i les avaluacions finals. Iniciant-se al gener de 2024 i finalitzant al març de 2025. 

- Nivell 1: 7 trobades de cap de setmana (1 incloent divendres tarda) de, Gener a Juny de 2024 

- Nivell 2: 6 trobades de cap de setmana (3 incloent divendres tarda) de Setembre 2024 a Febrer de 2025. 

- Curs d'estiu (a fer entre el Nivell 1 i 2 o en finalitzar el Nivell 2). Juliol. 

- Avaluacions: Març 2025. 

*consultar Calendari per a dates concretes. 

 

Calendari formació (Inici Gener 2024) 

Nivell 1  (Gener 2024 a Juny 2024) 

gener - dissabte 13 i diumenge 14

febrer - divendres 2, dissabte 3 i diumenge 4

març - dissabte 16 i diumenge 17

abril - dissabte 27 i diumenge 28

maig - dissabte 25 i diumenge 26 

juny - dissabte 15 i diumenge 16 

Nivell 2  (Setembre 2024 a febrer 2025) 

setembre - divendres 27, dissabte 28 i diumenge 29

octubre - divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27

novembre - dissabte 16 i diumenge 17

desembre -dissabte 14 i diumenge 15

gener -dissabte 11 i diumenge 12 

febrer - divendres 7, dissabte 8 i diumenge 9

Curs d'Estiu

5 dies intensius al juliol (primera quinzena) - 30h formació 

 

Avaluacions

març - divendres 14, dissabte 15 i diumenge 16 

 

Horaris (en funció del dia)

Divendres de 17.45 ha 21 h;

Dissabtes de 9.30 ha 14.30 hi de 16 ha 19.15 h

Diumenges de 9h a 14.30h

Preu*

Pagament únic 

3.000 Eur (1.750 Eur Nivell 1 + 1.250 Nivell 2)

o Pagament Fraccionat

500€ en concepte de matricula + 6 quotes de 208,33€ (Nivell1) 

6 quotes de 208,33€ (Nivell 2) 

*s'inclou el curs d'estiu. 

 ​​

Requisits d'accés

Per poder seguir el programa de la formació cal tenir coneixements bàsics musicals. 

Les persones que no puguin certificar/acreditar estudis musicals, es valorarà fer una petita prova per garantir el nivell requerit. 

Objectius

  • Conèixer i practicar la metodologia J-Dalcroze en l'àmbit musical i de les arts escèniques

  • Fomentar l'observació i l'adaptació al nostre entorn social i educatiu

  • Adquirir un coneixement bàsic de la metodologia J-Dalcroze, les seues bases històriques, la seua evolució i didàctica per a la seua pràctica educativa

  • Desenvolupar la percepció artística que pot oferir el treball de la rítmica com a metodologia d'ensenyament i aprenentatge a través de la música i el moviment

  • Conèixer i descobrir les possibles relacions artístiques i pedagògiques entre música i moviment

  • Saber interpretar la música en moviment

  • Improvisar i crear a través del cos, la veu i l'instrument, potenciant les capacitats artístiques i educatives

  • Adquirir eines i recursos pedagògics per aplicar la metodologia J-Dalcroze al camp professional propi

  • Elaborar un repertori personal d'obres musicals amb finalitat educativa

 

Equip docent 

Marta Amatriain, Maite Bilbao, Pablo Cernik, Gemma Cunill, Sílvia del Bianco, Laura Dorna, Myriam López, Núria Palau, Pep Papell. 

Per obtenir el Certificat en Rítmica Jaques-Dalcroze la formació s'ha de realitzar íntegrament (Nivell 1, Nivell 2,

Curs intensiu d'estiu i superar les avaluacions finals)

Un cop superades les activitats d'avaluació programades s'obté el Certificat en Rítmica Jaques-Dalcroze, reconegut per l'Institut Jaques-Dalcroze de Ginebra, Suïssa.

Data límit inscripció
Oberta fins a cobrir les places previstes,

Consulta'ns! A cursos@joanllongueres.com  o al telèfon 932 171 894

bottom of page