top of page

Certificat
a Rítmica
J-Dalcroze 

2023 -24  

Formació del Professorat
IJD_ge-suisse_-violet9.png

Programa

Aquest curs us permet conèixer les bases de la metodologia musical ideada per Émile Jaques-Dalcroze; l'aprenentatge musical a través del moviment. Conèixer i aprendre la metodologia J-Dalcroze ens dóna l'oportunitat de posar en pràctica una forma d'educar creativa, flexible i artística vàlida tant per a l'aprenentatge de la música com de les arts escèniques.

L'observació, l'adaptació i la creativitat són competències que es fan imprescindibles al mestre i que es treballen al llarg de la formació ja que en potencien les qualitats artístiques i educatives. Així doncs, la didàctica de la rítmica, la improvisació instrumental i vocal, la tècnica i l'expressió corporal, el repertori, la rítmica, la didàctica del llenguatge, l'elaboració de projectes artístics i educatius, els seminaris que introdueixen la psicologia i la recerca educativa fonamenten aquests estudis que incideixen tant en la formació pedagògica del mestre com en la formació musical i artística.

Més de 100 anys avalen aquesta metodologia que, gràcies als avenços en investigació educativa, avui és vigent i de plena actualitat.

Durada

2 cursos acadèmics 

Crèdits / hores

231 hores (23 crèdits)

*Formació en tràmit de reconeixement pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a Formació Permanent del Professorat.

 

Preu*

consultar a info@joanllongueres.com 

Pagament únic o pagament fraccionat

 

Requisits d'accés

Per poder seguir el programa de la formació cal tenir coneixements bàsics musicals. 

 

Metodologia

Educació Presencial 

Bloc I - 6 trobades en caps de setmana 2 d'ells de 3 dies intensius de divendres tarda a diumenge anuals

- Bloc II - 6 trobades en caps de setmana 3 d'ells de 3 dies intensius de divendres tarda a diumenge anuals

           - 1 trobada de 3 dies intensius d'avaluacions finals

- Un curs intensiu d'estiu a realitzar en finalitzar el bloc I o el bloc II

Horaris (en funció del dia)

Divendres, de 17.45h a 21.00h 

Dissabtes, de 9.30h a 14.30h i de 16.00h a 19.15h

Diumenges, de 9.00h a 14.30h

Calendari formació 2023-25 

Bloc I (curs acadèmic 2023/24)

octubre - dissabte 21 i diumenge 22

novembre - dissabte 25 i diumenge 26

desembre - divendres 15, dissabte 16 i diumenge17 

febrer -divendres 2, dissabte 3 i diumenge 4

març -dissabte 18 i diumenge 19 

abril - dissabte 27 i diumenge 28 

 

Bloc II  (curs acadèmic 2024/25)

setembre - divendres 27, dissabte 28 i diumenge 29 

octubre - divendres 25,dissabte 26 i diumenge 27 

novembre - dissabte 16 i diumenge 17

gener - dissabte 11 i diumenge12 

febrer -dissabte 15 i diumenge 16

març -divendres 14,dissabte 15 i diumenge 16 

 

avaluacions: 

maig - divendres 30, dissabte 31

juny - diumenge 1

Curs d'estiu (curs acadèmic 2023/24 o curs acadèmic 2024/25)

Juliol (primera quinzena)*dates a determinar

 

Objectius

  • Conèixer i practicar la metodologia J-Dalcroze en l'àmbit musical i de les arts escèniques

  • Fomentar l'observació i l'adaptació al nostre entorn social i educatiu

  • Adquirir un coneixement bàsic de la metodologia J-Dalcroze, les seues bases històriques, la seua evolució i didàctica per a la seua pràctica educativa

  • Desenvolupar la percepció artística que pot oferir el treball de la rítmica com a metodologia d'ensenyament i aprenentatge a través de la música i el moviment

  • Conèixer i descobrir les possibles relacions artístiques i pedagògiques entre música i moviment

  • Saber interpretar la música en moviment

  • Improvisar i crear a través del cos, la veu i l'instrument, potenciant les capacitats artístiques i educatives

  • Adquirir eines i recursos pedagògics per aplicar la metodologia J-Dalcroze al camp professional propi

  • Elaborar un repertori personal d'obres musicals amb finalitat educativa

 

Equip docent 

Marta Amatriain, Maite Bilbao, Pablo Cernik, Gemma Cunill, Sílvia del Bianco, Laura Dorna, Neus Fernández,

Myriam López,Núria Palau, Pep Papell. 

Per obtenir el Certificat en Rítmica Jaques-Dalcroze la formació s'ha de realitzar totalment (bloc I, Bloc II icurs intensiu d'estiu)

Un cop superades les activitats d'avaluació programades s'obté el Certificat en Rítmica Jaques-Dalcroze, reconegut per l'Institut Jaques-Dalcroze de Ginebra, Suïssa.

Data límit inscripció
Oberta fins a cobrir les places previstes,

Consulta'ns! Acursos@joanllongueres.com o al telèfon 932 171 894

bottom of page