top of page

 

Programa  

La Formació per al Diploma Pedagògic d'Educació Musical Willems® s'adreça als estudiants i de música que volen completar la seva formació musical i pedagògica, com a desenvolupament personal i/o per preparar i acompanyar una activitat docent; als estudiants de musicologia que volen tenir una visió més àmplia sobre l'educació musical activa del segle XX i inicis del segle XX; als professors que ja estan en actiu sigui a la iniciació (sensibilització...) sigui a l'educació musical (llenguatge musical, cant coral...) com a l'educació instrumental... i també als mestres de l'educació infantil i de primària que senten la necessitat de replantejar-se i aprofundir el sentit de la seva activitat docent amb mitjans pedagògics diferents.

 

Durada 
De desembre de 2021 a juny de 2022

Professorat

Béatrice Chapuis (Lió), Eulàlia Casso i Sansón (Barcelona) i Javier Fernández Ortiz (Madrid)

Objectius

  • Descobriment de la progressió pedagògica que va desenvolupar Edgar Willems per a l'ensenyament/aprenentatge musical des de la iniciació fins a l'adquisició del llenguatge musical.

  • Formació pràctica -musical i pedagògica.

  • Adquisició de competències musicals i pedagògiques en relació amb els diferents aprenentatges.

La Formació està estructurada en tres nivells: D1, D2 i D3

El 1r nivell D1 posa l'accent en el funcionament a tots els capítols, principalment en l'oralitat; en el descobriment del pensament i pedagogia d'Edgar Willems; així com tenir un primer contacte amb ladquisició duna competència musical equilibrada en tots els camps musicals que es treballa.

El 2a nivell D2 es concentra a l'estudi dels dos aspectes primers de l'educació musical: el ritme i l'oïda des del prisma de les aportacions psicològiques i pedagògiques d'Edgar Willems; continuar aprofundint en la progressió dels diferents graus pedagògics dins de l'educació musical Willems; així com en ladquisició duna competència musical equilibrada en tots els camps musicals que es treballen.

El 3r nivell D3 té com a objectius aconseguir el domini de les competències musicals i pedagògiques gràcies a la recerca de la pròpia energia a través de la música i aprofundir en tots els pilars pedagògics de l'educació musical: la iniciació musical, el desenvolupament de l'oïda, del sentit rítmic, de l'harmònic, corporal.

 

Dates per al curs 2021-22

1r cap de setmana: 11/12 de desembre 2021

2n cap de setmana :  15/16 de gener 2022
3r cap de setmana: 12/13 de febrer 2022

4t cap de setmana: 12/13 de març 2022

5è cap de setmana: 09/10 d'abril 2022
6è cap de setmana: 07/08 de maig de 2022
7è cap de setmana: 11/12 de juny de 2022


 

Congrés Internacional de la Fédération International Willems

del 19 al 25 de juliol de 2021 (Lió)

*La concreció d'aquesta informació es farà durant el primer trimestre.

 


Preparació dels exàmens  (dates i lloc pendents de concretar)
Prova de musicalitat
  (dates i lloc pendents de concretar)
Curs d'estiu o congrés
  (dates i lloc pendent de concretar)
*Les dates dels exàmens i el curs d'estiu dels nivells I i II, així com el seminari

de preparació dels exàmens orals, estan pendents de concretar.
 


Lloc de formació

EM Joan Llongueres - c/Seneca 22. 08006 Barcelona

bottom of page