top of page
BOF_1903.jpg

Formació 2021-22

         Barcelona

 

E M Joan Llongueres, formant des de la música en moviment.  

La rítmica Jaques-Dalcroze

Curs Monogràfic  presencial o streaming 

Cuida, Juga i educa amb música 

LA METODOLOGIA J-DALCROZE EN EDUCACIÓ INFANTIL (0 A 6 ANYS)

Dates: 27 i 28 de novembre  

Durada/càrrega: 15h

Horari:   Dissabte de 9.30 a 13.30 hi de 15.00 a 18 h; Diumenge de 9.00 a 14.00 h  

Preu: 120€

Lloc/espai: EM Joan Llongueres (C/Sèneca 22, Barcelona)

La rítmica J-Dalcroze és una estratègia educativa musical molt recomanada per ser utilitzada a les primeres edats, una metodologia que activa la sensibilitat musical del docent per jugar, educar i acompanyar el nen en el seu creixement promovent el seu desenvolupament motor, musical, social i emocional . Coneix activitats, processos, repertori musical i jocs per posar-los en pràctica a l'aula de la mà de professionals d'àmplia experiència professional en aquesta etapa.

Planning del curs  

Dissabte 27  

9.30h a 11.00h 

El desenvolupament motriu del nen. Activitats pràctiques i petites coreografies. 

Docent: Míriam Vives  

11.30h a 13.30h 

L'expressió rítmica de J-Dalcroze a les primeres edats. Procediments i recursos per a treballar la música en família. 

Docent: Brigitte Wistchi

15.00h a 16.30h 

Exploració amb la pròpia veu: jocs de descoberta, d'imitació, reconeixement i creació. Coneixement i interpretació de cançonetes i cançons per treballar a l'aula fent servir moviments i gestos. 

Docent: Marta Cordomí

 

16.30h a 18.00h 

Dissenyar un projecte d'educació musical per a l'etapa infantil, un exemple pràctic.

Docent: Gemma Cunill  

Diumenge 28  

9.30h a 11.00h 

Recursos didàctics d'educació musical en moviment per a l'etapa de 3 a 6 anys 

Docent: Gemma Cunill  

11.30h a 13.30h 

Petites cançons i jocs en català i anglès per al treball a les edats 0-3 i 3-6 anys. 

Docent: Brigitte Wistchi

Professorat  

Gemma Cunill, Marta Cordomí, Brigitte Witschi i Míriam Vives  

bottom of page