DSC09367 copia.jpg

    Grau Professional    

Interpretació, llenguatge i moviment

Primer cicle de Grau Professional

 

Els estudis de Grau Professional de Música són ensenyaments reglats a Catalunya que comencen després de l'Nivell Elemental. Cal superar una prova d'accés específica que es porta a terme en el mateix centre. Desenvolupar un coneixement més profund de la interpretació instrumental i de el llenguatge musical a través del desenvolupament auditiu, l'anàlisi musical i el moviment expressiu així com la interpretació instrumental en grup és la finalitat principal d'aquesta etapa. Ho faran llegint i interpretant obres, desxifrant propostes melòdiques i rítmiques, establint així els vincles entre la formació musical i la interpretació instrumental. Dedicació horària: de 4 a 6 hores setmanals.

Instruments polifònics

Especialitat: Piano i Guitarra

IMG_5570.jpg

+45 minuts d'instrument

Preu: 130 Eur

instruments orquestrals

Especialitat: Violí, viola, violoncel, clarinet, oboè, trompeta, trompa, saxofon, flauta de bec i flauta travessera

IMG_5569.jpg

+45 minuts d'instrument

Preu: 130 Eur

Especialitat: Piano, guitarra elèctrica, guitarra acústica, baix, cant, bateria i percussió.

PROFESIONAL 3

 

Música de cámara

Lunes de 17.45 a 18.45h

Profesor: Chris Orton

 

Lenguaje Musical

Lunes de 18.45 a 19.45h 

Profesora: Anna Canela

 

Iniciación a la armonía

Miércoles de 18.30 a 19.30h

Profesor: Bru Corbella

 

Optativas:

 

Danza contemporánea

Miércoles de 19.30 a 20.30h

Profesora: Lucía Martínez

 

Combo

Miércoles de 19.30 a 20.30h

Profesor: Andreu Martínez

 
 
PROFESIONAL 4

Música de cámara

Lunes de 18.45 a 19.45h

Profesor: Chris Orton

Lenguaje Musical

Lunes de 17.45 a 18.45h 

Profesora: Anna Canela

Iniciación a la armonía

Miércoles de 18.30 a 19.30h

Profesor: Bru Corbella

 

Optativas:

Danza contemporánea

Miércoles de 19.30 a 20.30h

Profesora: Lucía Martínez

 

Combo

Miércoles de 19.30 a 20.30h

Profesor: Andreu Martínez