_DSC4989.JPG

Formació Adults

Rítmica, llenguatge i moviment

EMAR (Educació Musical, Audició i Ritme)

El principal objectiu d'aquesta matèria és aprendre les bases de l'llenguatge musical de forma lúdica, activa i eficaç, així com adquirir una cultura musical. A més l'estudiant explora els recursos musicals i expressius a través de la improvisació, l'audició, la lectura i la percussió. Recomanem cursar aquests estudis complementant-los amb la pràctica instrumental, la música de cambra o combo.