top of page
clase de baile

Training
Musical
Base 

Rítmica, llenguatge
i moviment

Educació Musical, Audició i Ritme 

L'objectiu principal d'aquesta matèria és aprendre les bases del llenguatge musical de forma lúdica, activa i eficaç , així com adquirir una cultura musical. A més, l'estudiant explora els recursos musicals i expressius a través de la improvisació, l'audició, la lectura i la percussió. Recomanem cursar aquests estudis complementant-los amb la pràctica instrumental, la música de cambra o combo.

bottom of page