Nivell Elemental   i /o    Bàsic   

Rítmica, llenguatge i moviment

Nivell Elemental

Adquirir les bases de l'llenguatge musical necessàries per a l'aprenentatge instrumental a través del desenvolupament auditiu, el moviment expressiu, el cant coral i la interpretació instrumental en grup són els principals objectius d'aquesta etapa. Ho faran llegint i cantant partitures, desxifrant propostes melòdiques i rítmiques establint així vincles entre la formació bàsica musical i l'instrument.

 Elemental 1 y 2                                                     

Aquesta formació es complementa amb classes d'instrument individual

(no inclòs en l'horari).

Elemental 1

Dilluns o dimarts de 17.30 a 19:15

Cant coral - Llenguatge i Rítmica (45m)

98,84 Eur

 

 

Elemental 2

Dilluns o dimarts de 17.30 a 19.30h

Cant coral - Llenguatge i Rítmica

98,84 Eur

Elemental 3 i 4                                                          

Matèries: llenguatge musical, rítmica, cant coral, música de cambra i instrument (individual, no inclòs en l'horari).

Elemental 3

Dimarts de 17.45 a 20.00 i dijous de 17.45 a 19.15h

Elemental 4

Dimarts de 17.30 a 19.15 i dijous de 17.45 a 20.00h

Nivell Bàsic                                                      

Aquesta modalitat concentra l'aprenentatge en un sol dia, a

partir d'Elemental 3 i 4, oferint una formació bàsica

en rítmica (45m) - llenguatge (45m).

bàsic C

Dimarts de 17.45 a 19:15

86,35 Eur

bàsic D

Dijous de 18.30 a 20.00h

86,35 Eur