Cantante de coro

Educació Musical Willems

Educació Musical Willems

 

Diploma Pedagògic d'Educació Musical Willems
De desembre de 2020 a juny de 2021

Dirigit a: estudiants d'Interpretació Instrumental i / o Pedagogia Musical, professors de música i mestres d'Educació Infantil i Primària.

 

Professorat: Béatrice Chapuis (Lió), Eulàlia Casso i Samsó (Barcelona) i Javier Fernández Ortiz (Madrid)

 

objectius:

  • Descobriment de la progressió pedagògica que va desenvolupar Edgar Willems per a l'ensenyament / aprenentatge musical des de la iniciació fins a l'adquisició de l'llenguatge musical.

  • Formació pràctica -musical i pedagògica-.

  • Adquisició de competències musicals i pedagògiques en relació als diferents aprenentatges.

 

La Formació per al Diploma Pedagògic d’Educació Musical Willems® va dirigida als estudiants de música que desitgin completar la seva formació musical i pedagògica per al seu desenvolupament personal o bé per preparar-se per a una activitat docent; als estudiants de musicologia que desitgin tenir una visió més àmplia sobre l’educació musical activa del segle XX i inicis del XXI; als professors que ja estan en actiu sigui en la iniciació (sensibilització...) sigui en l’educació musical (llenguatge musical, cant coral...) sigui en l’educació instrumental... i també als mestres d’educació infantil i de primària que sentin la necessitat de replantejar-se i d’aprofundir el sentit de la seva activitat docent amb mitjans pedagògics diferents.

La Formació està estructurada en tres nivells: D1, D2 i D3

El 1r nivell D1 posa l’accent en el funcionament en tots els capítols, principalment en l’oralitat; així com en la descoberta del pensament i la pedagogia d’Edgar Willems; i tenir els primers contactes amb l’adquisició d’una competència musical equilibrada en tots els camps musicals que es treballa.

El 2n nivell D2 es concentra en l’estudi dels dos aspectes primers de l’educació musical: el ritme i l’oïda des del prisma de les aportacions psicològiques i pedagògiques d’Edgar Willems; aprofundiment en la progressió dels diferents graus pedagògics dins l’educació musical Willems; així com avança en l’adquisició d’una competència musical equilibrada en tots els camps musicals que es treballa

El 3r nivell D3 té com a objectius aconseguir el domini de les competències musicals i pedagògiques gràcies a la recerca de la pròpia energia a través de la música i aprofundir en tots els pilars pedagògics de l’educació musical: la iniciació musical, el desenvolupament de l’oïda, del sentit rítmic, de l’harmònic, corporal....

Lloc de la Formació de Barcelona: Institut Joan Llongueres.

Dates del curs 2020-2021:

1r cap de setmana: 12/13 de desembre 2020

2n cap de setmana: 9/10 de gener 2021
3r cap de setmana: 13/14 de febrer 2021
4t cap de setmana: 13/14 de març 2021

5è cap de setmana: 10/11 d’abril 2021
6è cap de setmana: 8/9 de maig de 2021
7è cap de setmana: 5/6 de juny de 2021
Congrés Internacional de la Fédération Internationa Willems: del 19 al 25 de juliol 2021 (Lió) Precisió d’aquesta informació al llarg del primer trimestre.


Preparació dels exàmens: (dates i lloc pendents de concretar)
Prova de musicalitat: (dates i lloc pendents de concretar)
Curs d'estiu o Congrés: (dates i lugars pendent de concretar)
Les dates dels exàmens i el curs d'estiu dels nivells I i II, així com el seminari de preparació dels exàmens orals, estan pendents de concretar.

Lloc de formació:
Institut Joan Llongueres - c / Sèneca 22. 08006 Barcelona
** Totes les hores realitzades a l'Institut Joan Llongueres estan reconegudes dins del "Pla de Formació Permanent dels Professors" de el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.