top of page

grau Professional

Interpretació, llenguatge i moviment

Primer cicle de Grau Professional

Els estudis de Grau Professional de Música són ensenyaments reglats a Catalunya que comencen després de l'Nivell Elemental. Cal superar una prova d'accés específica que es porta a terme en el mateix centre. Desenvolupar un coneixement més profund de la interpretació instrumental i de el llenguatge musical a través del desenvolupament auditiu, l'anàlisi musical i el moviment expressiu així com la interpretació instrumental en grup és la finalitat principal d'aquesta etapa. Ho faran llegint i interpretant obres, desxifrant propostes melòdiques i rítmiques, establint així els vincles entre la formació musical i la interpretació instrumental. Dedicació horària: de 4 a 6 hores setmanals.

Especialitat: Violí, viola, violoncel, clarinet, oboè, trompeta, trompa, saxofon, flauta de bec i flauta travessera

Trobades Orquestra 2017-2018: 30 de Setembre, 14 d'octubre, 11 i 18 de novembre, 27 de gener, 24 de febrer, 3 de Març, 7 i 21 d'abril, 19 de maig

 

Dissabtes de 10.00 a 12.00

+45 minuts d'instrument

Preu: 130 €

bottom of page